ANH TUẤN- TỔNG GĐ CTY X- LONG BIÊN

 

Thanks for watching!